Llibreria NaturaLlibres

WEB: https://www.naturallibres.com/ TEL: 626534710 CORREU: naturallibres@gmail.com ADREÇA: C/ Roda 4, Casa Xurret, 25574 Alins, Lleida  

Taxis Farré

Josep Mª Llor TEL: 609 35 79 26 / 645 01 02 07

RCP i apartaments Casa Bortomico

WEB: casabortomico.wordpress.com TEL: 973 62 44 22 / 645 61 83 93 CORREU: casabortomico@gmail.com ADREÇA: Casa Bortomico, La Canal, Carrer Caballers, 25574 Alins, Lleida