Araós

A l’entrada sud de la Vall Ferrera hi trobem el poble d’Araós, enfilat per sobre de la carretera. És un poble on s’hi respira tranquil·litat i on podem admirar embadalits un magnífic bosc de Virós.

Recorrent el poble, arribem al camí dels horts, i més enllà, podem trobar-nos amb l’ermita romànica de Sant Francesc.

Igualment que la resta dels pobles de la Vall Ferrera, cal perdre’s pel seu interior per descobrir-ne la seva essència, tot observant detalls interessants, com per exemple l’estàtua del drac de set caps, simbolitzant els 7 pobles de la vall. 

No s’ha de perdre l’oportunitat d’enfilar-se pels antics camins rals, que poden dur-nos fins Ainet de Besan o Tírvia. I, evidentment, no podem marxar del terme d’Araós sense descobrir-ne el seu bosc de Virós, amb l’ermita de Sant Lliser i els tresors amagats d’aquest gran i espectacular bosc.