Referent al Bo Lloguer Jove,  es preveu que surti al mes vinent però no es sap el dia concret.
Hi haurà un gran volum de sol·licituds i pel pressupost designat es preveu poder-ne resoldre favorablement unes 9.500, amb la qual cosa en pocs dies deixarà d’estar vigent.
Per aquest motiu detallem una sèrie de punts que són importants a l’hora de fer la tramitació:
 • Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud: si no s’aporta la següent documentació no es podrà donar d’alta la sol·licitud, ja sigui electrònicament o presencialment:
  • contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús
  • tots els rebuts lloguer pagats del 2022 que disposin fins la data de sol·licitud
  • full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent: adjunto el model SEPA per tal que vagin a l’entitat financera i els hi omplin i segellin amb les dades (s’adjunta). També és vàlid un certificat de titularitat del compte corrent o fotocòpia de la 1a pàg de la llibreta.
  • IMPORTANT: per a les sol·licituds electròniques, aquesta documentació haurà d’estar en format PDF i un fitxer per document amb tots els fulls. Per a les sol·licituds presencials, portar-ho en físic o enviar-ho per email.
 • NO concurrència competitiva: per les sol·licituds electròniques el registre d’entrada amb la documentació complerta seran claus per l’atorgament de l’ajut (si no s’aporta la documentació no deixarà fer la sol·licitud). Si es fa la sol·licitud presencial, s’haurà de portar tota la documentació descrita al 2n paràgraf o no es podrà donar d’alta la sol·licitud a l’aplicació dels ajuts.
 • Qui pot presentar el Bo Lloguer Jove:
  • joves de 18 a 35 anys (inclòs)
  • el sol·licitant ha de ser titular del contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús
  • tenir una font regular d’ingressos
  • estar donat d’alta a la Seguretat Social
  • estar empadronat a l’habitatge quan es presenti la sol·licitud: si s’empadrona més tard que la data de sol·licitud, es denega.
  • pagar el lloguer per un dels sistemes: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte al propietari, bizum o rebut de l’administrador de l’habitatge (immobiliàries i/o finques)

Aquesta informació i qualsevol novetat al respecte es publicarà a la web del Consell Comarcal del Pallars Sobirà www.pallarssobira.cat

Els ajuts de lloguer que és doenen cada any també està previst que la seva convocatòria s’obri al mes de maig. A l’igual que el Bo Lloguer Jove, es publicarà a la web del Consell.