Informem que està prevista la convocatòria de l’ajut pel pagament del lloguer (LM) i del bo lloguer jove (LB) durant la primera quinzena de maig (primer el bo lloguer jove i posteriorment l’ajut del lloguer de cada any).

Referent al bo lloguer jove, és important a tenir en compte varies qüestions:

  • Les sol·licituds es podran presentar electrònicament i presencialment (Recomanem que es presentin electrònicament).
  • Per presentar-les electrònicament s’hauran de donar d’alta de l’idCAT mòbil, i s’haurà d’adjuntar de forma obligatòria:
    • El contracte de lloguer d’habitatge, d’habitació i/o de cessió d’ús.
    • Els rebuts pagats exercici 2022
    • I el document SEPA (full de dades bancàries i/o document equivalent)

Recordem l’ enllaç idCAT mòbil:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/