Informar-vos que el passat 29 de Març s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat la  RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19.

Poden ser persones beneficiàries:

Els professionals autònoms, i empreses que presten activitats de restauració, com bars, restaurants i cafeteries, inclosos els establiments situats dins de centres comercials o mercats municipals,donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques

S’exclouen d’aquest ajuts les empreses que es troben participades en  més d’un 50% per capital públic, fundacions.

La quantia de la subvenció  consistirà en una aportació única per persona beneficiària i en funció del nombre de treballadors serà de::

  • 1.000 €per a autònoms i microempresesamb menys de 9 treballadors
  • 5.000 per a petites empreses de10 a 49 treballadors.
  • 15.000 € per a empreses de 50 treballadors o més.

El tràmit per demanar els ajuts s’obrirà en els propers dies.

La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament a través del Canal Empresa, web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), o del Departament d’Empresa i  Treball.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha concedit l’ajut tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Al següent enllaç trobareu més  informació:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2022/restauracio