Des de l’ajuntament es planteja precintar l’accés a certes esglésies del municipi perquè es considera que es troben en un estat ruïnós el qual suposa un perill el seu accés.

L’alcalde s’ha posat amb contacte amb el Bisbat d’Urgell en diverses ocasions demanant que es duguin a terme les actuacions de millora necessàries a les esglésies de Norís, Àreu i Besan. Aquestes estan completament en un estat ruïnós i el seu accés suposa un perill.

Pel que fa a les esglésies d’Ainet de Besan i Araós no s’hi pot accedir amb seguretat perquè es trenquen els esglaons.

Cal destacar que s’han executat certes actuacions, però no han estat suficients per a poder-hi accedir sense risc.

És per això que des de l’ajuntament es planteja la possibilitat de prohibir-ne l’accés perquè són un perill i no es vol assumir la responsabilitat del que pugui passar. Llavors tots els enterraments i misses es traslladarien a l’església d’Alins que és l’única que està en condicions o es farien a l’exterior de les esglésies del corresponent municipi.

Per acabar, l’ajuntament no pot assumir el cost de les obres per reparar les esglésies. La qual cosa presenta la opció de declarar-les en estat de ruïna, ja que si en un mínim de 3 mesos no es fa cap actuació de millora l’ajuntament s’hauria de fer càrrec del cost i s’arruïnaria.

TROBAREU LA INFORMACIÓ AMPLIADA AL SEGÜENT ENLLAÇ