La tinença d’aus als domicilis per l’autoconsum cal que compleixi un conjunt de requisits mínims relatius a la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests animals.

A continuació us deixem una breu explicació del que cal fer i a més a més adjuntem un PDF on podeu consultar i resoldre dubtes que pugueu tenir en relació a la tinença d’aus per l’autoconsum.

Per tal de tenir en un bon estat les aus cal seguir unes mesures de bioseguretat i higiene.

Les mesures de bioseguretat que cal tenir en compte són les següents:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb aus salvatges.
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Pel que fa a les mesures d’higiene cal tenir en compte el següent:

  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • S’ha de fer una correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

RECORDA:

Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

    INFORMACIÓ D’AUS D’AUTOCONSUM